سه‌شنبه 13 مهر 1389
كناره گيري از تحول موجب از بين رفتن و يا منزوي شدن خواهد شد بنابراين، تحول را بايد پذيرفت و آن را در جهت صحيح مديريت كرد.
حوزه‌هاي علميه از آفات مدرك گرايي، و يا كاهش سطح علمي و دانايي در امان بمانند.
مهم ترين كار در حوزه‌هاي علميه سياست‌گذاري است.
آينده‌نگري، مديريت تحول، برنامه‌ريزي علمي، بازنگري در متون آموزشي، سياست‌گذاري متناسب با نيازهاي علمي حوزه‌ها و ترسيم چشم انداز آينده، اهتمام بيش از پيش به كرسي‌هاي آزاد انديشي علمي از ضرورت‌هاي اساسي ادامه حركت رو به رشد و افزايش نفوذ و تأثيرگذاري حوزه‌هاي علميه با توجه به رشد سريع و پرشتاب تحولات و فناوري‌هاي نوين است.
با توجه به مسئوليت سنگين حوزه‌هاي علميه و روحانيت در خصوص دين‌داري مردم، اهميت آينده‌نگري بسيار مضاعف است.
مهم ترين كار در حوزه‌هاي علميه سياست‌گذاري است كه شوراي‌عالي حوزه علميه بايد ضمن توجه بيش از پيش به سياست‌گذاري، با بهره‌گيري از ديدگاه‌ها و نظرات فضلا و بدنه كارشناسي قوي موجود در حوزه‌ها، چشم انداز آينده حوزه‌هاي علميه را با توجه به شتاب تحولات و پيشرفت علمي جهان تدوين كند.
 
يكي از نيازهاي حوزه‌هاي علميه، بهره‌گيري از يك شوراي برنامه‌ريزي آگاه به شيوه‌هاي علمي و نوين برنامه‌ريزي است.
حوزه‌هاي علميه همواره مهد آزاد انديشي و بحث‌هاي جدي علمي بوده‌اند بنابراين كرسي‌هاي آزادانديشي بايد به يك عرف در حوزه‌هاي علميه تبديل شوند و زمينه تحمل ديدگاه‌هاي مختلف علمي فراهم شود.
تشكيل كارگروه ها و مجموعه هاي تخصصي ، حوزه علميه را در رسيدن به دستاوردهاي ارزشمند و اهداف خود ياري مي كند.
بايد ايده را به طرح و طرح را به برنامه تبديل كرد و برنامه ها را اجرا نمود . ملاك خروجي است نه خود طرح ها
ما بايد مديريت را در حوزه تكميل كنيم.
مهم ترين برهه‌اى و زمان و مكانى كه تبليغ، آن جا معنا مي دهد، جائى است كه فتنه وجودداشته باشد.
در حوزه‌ى علميه بايد براى اين ترتيب دادن وجريان‌سازى و هماهنگ كردن و سياست گذارى براى تبليغ، حتماً يك كار خوبى انجام بگيرد.
تبليغ بايد جريان ساز باشد، تبليغ بايد گفتمان ساز باشد، تبليغ بايد فضا ايجاد كند؛گفتمان ايجاد كند

 

 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1592
   

 

 

 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

مهر حوزه
مجری سایت : شرکت سیگما