شنبه 24 مهر 1389
1-      تحول طبيعت و سنت آفرينش الهي و امري اجتناب ناپذير
2-      «انزوا يا مرگ» نتيجه‌ي تن ندادن به تحول و بالندگي
3-     نقش تحول در ايجاد «بالندگي»،‌و نقش بالندگي در ايجاد «ثبات و پيشرفت اجتماعي» و جلوگيري از هرج و مرج
4-      لزوم آمادگي براي حضور در «دنياي آينده» و پاسخگوئي به مسائل ملي و فراملي
5- آماده‌تر شدن بستر تحول،‌به ويژه به خاطر ظهور نسل جديدي از نخبگان حوزه و صاحب نظران در دانش ديني در زمان كنوني
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1698
   

 

 

 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

مهر حوزه
مجری سایت : شرکت سیگما