فاصله نهادها با انتظارات رهبري بسيار زياد است
رييس پژوهشكده علوم و انديشه سياسي:
رييس پژوهشكده علوم و انديشه سياسي گفت: گمان من اين است كه فاصله نهادها و سازمان ها ما و رفتارهاي ما و تصميم گيري هاي ما و برنامه هاي ما با انتظارات رهبري بسيار زياد است.

مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) در سفر به قم و به خصوص در ديدار با حوزويان، روي محورهاي اساسي بسياري از جمله بحث استقلال حوزه، توسعه بخشي به مراكز حوزوي و... تأكيد داشتند؛ از اين رو حجت الاسلام والمسلمين نجف لك زايي در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي، ضمن تحليل اين سخنان و تأكيد بر استقلال حوزه، گفت معني استقلال حوزه ها از نظام اين نيست كه حوزه نظام را مورد حمايت قرار ندهد بلكه حوزه در عين حفظ استقلال خود از نظام بايد به حمايت و نظارت و تقويت نظام بپردازد و اگر هم جايي عدول از ارزش ها مي بيند بايد با متانت و قوت و دغدغه ديني موارد ذكر شود و وظيفه نظارتي خود را انجام دهد.
وي همچنين فاصله نهادها و سازمان ها ما و رفتارهاي ما و تصميم گيري هاي ما و برنامه هاي ما با انتظارات رهبري بسيار زياد مي داند و مي گويد: آنچه تاكنون اتفاق افتاده راضي كننده نيست.
حجت الاسلام والمسلمين لك زايي در حال حاضر، علاوه بر رياست پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از اعضاي هيات علمي اين پژوهشگاه و دانشگاه باقرالعلوم(ع) است.
حال و هواي علمي حوزه هاي قبل از سفر مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
 حوزه هاي علميه همواره در وظايف خود داراي وظايف ذاتي و موقعيتي بوده اند و اين وظايف ذاتي در گذر زمان دچار تغيير نمي شود زيرا ثابت و فرازماني و فرامكاني است و اين وظيفه عبارت از تبيين معارف اسلامي در 3 حوزه اصول دين، اخلاق و فروع دين دارد.
البته با توجه به شرايط زماني اين وظيفه فرازوفرودي هم پيدا كرده است و تحولي كه پس از انقلاب اتفاق افتاد اين بود كه فضاي فعاليت براي حوزه علميه در انجام اين وظايف ذاتي بيش از گذشته فراهم شد اما غير از بحث تبيين و تبليغ معارف اسلامي ، آموزش معارف اسلامي ، پژوهش معارف اسلامي و عمق بخشيدن در معارف اسلامي كه جزو وظايف ذاتي است حوزه ها داراي يك وظيفه اقتضايي و موقعيتي هم هستند كه برخوردار از زمينه ها، شرايط و به تعبير حضرت امام(ره) مقتضيات زمان و مكان است.
مهم ترين بركت حضور رهبري در حوزه هاي علميه اين است كه حوزه ها را علاوه بر وظايف ذاتي نسبت به اين وظايف موقعيتي و متناسب با مقتضيات زمان و مكان آشنا و آگاه و درگير مي كنند و اين هم از اين جايگاه برمي خيزد كه رهبري سكان دار رهبري عالم اسلام و بويژه پيروان اهلبيت(ع) در مقالبه با نظام سلطه و جهان كفر و طاغوت است.
با اين اوصاف به عبارتي قبل از سفر مقام معظم رهبري وظايف موقعيتي كمرنگ است و بعد از سفر اين وظايف پررنگ تر مي شود.
 تحليل جنابعالي پيرامون فضا وحال و هواي علمي ايجاد شده بعد از سفر مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) را بيان بفرماييد؟
مقام معظم رهبري هم در سخنراني هاي عمومي  و هم فرمايشات خصوصي كه در ديدار با مخاطبان تخصصي داشتند عمدتا فضاهاي جديدي را در حوزه وظايف و رسالت هاي موقعيتي حوزويان بازكردند و از جمله محورهاي مهمي كه در مورد تاييد رهبري بود مي توان به مواردي همچون تاكيد بر داشتن رويكرد راهبردي در سطوح كلان حوزه اشاره كرد كه در اين بخش مي توانيم چند محور را به عنوان مثال ياد كنيم و اول اينكه حوزه در شرايط امروز لازم است حتي وظايف ذاتي خود را بايك نگاه راهبردي مورد بازخواني قرار دهدو متناسب با مقتضيات امروز وظايف ذاتي را انجام دهد و مهم ترين پيامد اين نگاه راهبردي اين است كه خلاء ها كاستي ها و كمبودهاي خود را بهتر نشان مي دهد و به عنوان مثال از فرمايشات ايشان اينكه تاكيد بر توجه جدي حوزه به مباحث فلسفه و كلام داشتند و همانطور كه مستحضر هستيد فلسفه و كلام هردو مربوط به آموزهاي اعتقادي و جزو وظايف ذاتي روحانيت است و در حوزه هم وجود دارد منتهي با توجه به تهاجمات فلسفي وكلامي سازمان يافته اي كه به جهان اسلام صورت مي گيرد كه از جمله در بخش علوم انساني وارداتي خود را نشان مي دهد ايشان تلاش كنوني را ناكافي مي دانند.
در واقع ورود راهبردي در حوزه به اين بخش كمك مي كند تا وظيفه موقعيتي كه حوزه امروز پيدا كرده است با توفيق بيشتري انجام شود و آن شركت در روند اسلامي سازي علوم انساني در ايران است كه امروز حوزه حضور موثري در اين جهت ندارد.
مثال دوم در اين بخش توجه به فقه است و امروزه بخش هايي از مسائل وجود دارد كه پاسخ فقهي مي طلبد و خلاهايي وجود دارد كه بايد به زبان فقه آن ها را پاسخ داد كه از اين قبيل به فقه مربوط به امنيت، فقه انتخابات، فقه توسعه و پيشرفت،فقه محيط زيست و از اين قبيل مي توان اشاره كرد كه تعداد زيادي هم ندارند.
انجام اين وظيفه ذاتي هم باز در گروي شناخت آن موقعيت هاي جديد است كه ايشان در آغاز سال تحصيلي امسال هم در اهتمام حوزه به فقه حكومتي تاكيد كردند و اين يك وظيفه ذاتي است كه از حوزه ها انتظار مي رود و در سفرشان به قم هم تاكيد كردند.
مثال سوم توجه به مسائل اخلاقي و تذهيب نفس در سطوح فردي و خانوادگي و اجتماعي و سياسي است كه ايشان تاكيدات فراواني داشتند كه هم حوزه ها نسبت به مسائل اخلاقي درون حوزه اهتمام داشته باشند و هم اجتماع و اين هم يك وظيفه ذاتي است كه در شرايط جديد دچار اختلال شده است و حوزه هنوز در اين بخش فعال نيست و از ات فراتر محورهاي زيادي را مورد تاكيد قرار دادند و اهتمام به تبليغ و تربيت نيروي مبلغ براي خارج از كشور و موارد ديگري كه آن ها اگر يك بازخواني شود مي بينيم محورهاي زيادي را مورد توجه قرار داده اند.
محور دوم بيانات و مطالبات رهبري طلاب جوان و طلاب در حال تحصيل هستند بودند و مقام معظم رهبري از طلاب خواستند مهم ترين وظيفه خود را در واقع تحصيل و تهذيب بدانند و اين را سرلوحه امور خود قرار دهند كه به نظر اينجانب تاكيد ايشان به ذي طلبگي وانتقال اين ذي طلبگي به طلاب بايد محور بحث هاي جدي در حوزه قرار گيرد و به بدنه طلاب منتقل شود.
محور سوم بيانات رهبري بحث آسيب شناسي حوزه هاي علميه در ابعاد آموزشي، پژوهشي، اخلاقي، شيوه هاي تحصيل، سبك هاي پژوهش و امثال اينها بود كه اينها هم حوزه وسيعي دارد كه بايد مورد كنكاش قرار گيرد و تاكيد ايشان برنظم و تقسيم كار و پرداختن به همه معيارها در سطح آموزشي و پژوهشي بود.
محور ديگر مطالبات مقام معظم رهبري توجه به طلاب خارجي و يادآوري رسالت و وظايف اين طلاب بود كه محورهاي مهم بيان شد و يك محور ديگر هم توصيه ها و نكاتي بود كه به نهادها و مراكز خاص همچون جامعه مدرسين يا دفتر تبليغات اسلامي ارتباط داشت كه دستگاه ها مي توانند با بهره گيري از اين سفر حضرت آقا به بازسازي خود بپردازند و محور مهم ديگر توجه دادن ايشان به جايگاه مرجعيت و حفظ حرمت مراجع و استفاده از مراجع در امور حوزه ها و آخرين محور هم تبيين روشني بود كه ايشان از رابطه نظام و روحانيت داشتند و اينكه استقلال حوزه ها اموري است كه مورد تاكيد است.
برخي دچار سو برداشت هايي از استقلال حوزه شدند و آن را عدم حمايت نظام از حوزه مي دانند، آيا اين درست است؟
خير، معناي استقلال حوزه ها از نظام اين نيست كه حوزه نظام را مورد حمايت قرار ندهد بلكه حوزه در عين حفظ استقلال خود از نظام بايد به حمايت و نظارت و تقويت نظام بپردازد و اگر هم جايي عدول از ارزش ها مي بيند بايد با متانت و قوت و دغدغه ديني موارد ذكر شود و وظيفه نظارتي خود را انجام دهد و در همين قسمت بحث آخوند حكومتي مطرح شد و برخي انحرافات وجود داشته را مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار دادند كه به نظر من اين بخش فرمايشات ايشان كه به حوزه بصيرت سياسي حوزه ها و همه سطوح مربوط مي شود بايد به شكل جدي تري مورد بازخواني قرار گيرد و يكي از موانع انجام اين نگاه در خصوص رابطه نظام و روحانيت پرداختن حوزه ها به مباحث علوم و بويژه فقه سياسي و اخلاق سياسي اسلام است تا بتوانند با شناخت دقيق تر از قدرت و حكومت و مديريت جهاني و ديگر مباحث سياسي آن رابطه حمايتي و نظارتي و تكميلي را شكل دهند.
با توجه به محورهاي مطرح شده، دستگاه هاي حوزوي چه ميزان توانسته اند مطالبات مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) را تحقق بخشند و آيا آن تحولي كه مدنظر مقام معظم رهبري بوده است محقق شده است؟
گمان من اين است كه فاصله نهادها و سازمان ها ما و رفتارهاي ما و تصميم گيري هاي ما و برنامه هاي ما با انتظارات رهبري بسيار زياد است و در اين مدت برخي تلاش ها در حوزه صورت گرفته كه علي القاعده بايد خود كساني كه كه اين فعاليت ها را انجام داده اند گزارش دهند مثل تربيت مبلغ براي خارج از كشور كه دفتر تبليغات اسلامي يك مركز را در اين خصوص راه اندازي كرده و برخي ديگر از مراكز اقداماتي را در اين زمينه شروع كرده اند و همچنين بعضي ديگر نشست هاي علمي براي اجرايي كردن مطالبات رهبري را شروع كرده اند اما اميدواريم از اين پس شاهد اقدامات جدي تر در خصوص تحقق منويات باشيم و با توجه به اينكه دستور العمل ها و توصيات علي القاعده بايد در برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت خود را نشان دهد اميدواريم شاهد اقدامات بيشتري از سوي مسوولين امر باشيم ولي آنچه تاكنون اتفاق افتاده راضي كننده نيست.
راهكارهاي شما براي تحقق آن بخش از مطالبات رهبري كه هنوز عملي نشده است چيست؟
همه بايد خود را مخاطب فرمايشات مقام معظم رهبري ببينند و هركسي كه مخاطب است به سهم خود فعال شود و نبايد اين فرمايشات محدود به عده خواستي شود و گفته شود فقط از آن طريق مي خواهند آن ها پيگيري و عملياتي شود زيرا مهم ترين آسيب اين رويكرد اين است كه ارتباط اقشار وسيعي را با اين بيانات قطع مي كند و در پيچ و خم هاي اداري قرار مي گيرد و بعد از مدتي كه از فضاي شور و احساس و عاطفي دور مي شود كم كم به فراموشي سپرده مي شود و شايد اين مهم ترين مساله باشد.
متشكرم از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.


 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار
تعداد بازديد اين صفحه: 2289
   

 

 

 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

مهر حوزه
مجری سایت : شرکت سیگما