پيگيري جدي تحقّق خواسته مقام معظم رهبري توسط كميته ويژه شوراي عالي حوزه
مدير مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم خواستار شد؛
مدير مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با بيان اينكه بايد كميته ويژه اي كه از سوي شوراي عالي حوزه تشكيل شده است، تحول را پيگيري و بررسي كند گفت: نتايج ملموس اين تحول بايد به حوزويان گزارش شده و پايه برنامه‌ريزي‌هاي بعدي قرار گيرد.

مقام معظم رهبري در سفر به قم و به خصوص در ديدار با حوزويان، بر روي چند نكته اساسي از جمله بحث استقلال حوزه، تحول حوزه، ايجاد شورونشاط بيشتر در ميان حوزويان تأكيد داشتند؛ از اين رو حجت الاسلام والمسلمين يوسفي مقدم در سالروز اين سفر پرخير وبركت در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي و اموربين الملل دفتر تبليغات اسلامي، ضمن ارائه تحليلي  از حال و هواي علمي قبل و بعد از سفر مقام معظم رهبري گفت كه سفر رهبري به دليل نگاه وسيع و عميق ايشان به نيازهاي بين المللي حوزه، تأثير بسزايي در بين مراكز وابسته به حوزه، به ويژه دفتر تبليغات اسلامي، اساتيد و محقّقان به بار آورده و اقدامات شايسته اي انجام داده اند. وي همچنين با بيان اينكه تحوّل و حضور فعّال حوزه در فضاي علمي جامعه از مطالبات جدي مقام معظم رهبري است مي گويد: بايد كميته ويژه اي كه از سوي شوراي عالي حوزه تشكيل شده است پيگيري و بررسي كند كه حوزه در جهت تحقّق خواسته مقام معظم رهبري  مد ظله كه خواسته حقيقي و ضروري حوزويان براي حفظ حوزه و بروز نمودن آن است، چه اقداماتي انجام داده است و چه ميزان از اين اقدامات راهبردي و اصولي و چه ميزان اقدامات تبليغي و ترويجي بوده است.
 تحليل خودتان را از حال و هواي علمي حوزه هاي علميه قبل از سفر مقام معظم رهبري بيان بفرماييد.
تأثيرگذاري سفرهاي مقام معظّم رهبري به لحاظ سكّان داري بزرگترين انقلاب تئوريك جهان، از ابعاد مختلف جاي بررسي و امعان نظر دارد.
تأثير و تأثّر هر انساني به ميزان سعه و شعاع وجودي اش، نوع اقدام و عمق نگاه او بوده و سفر معظّم له به قم كه پايگاه انديشه اسلام ناب و خاستگاه انقلاب بزرگ اسلامي است نيز از جهات مختلف قابل بهره گيري است.
رهنمودهاي ايشان درباره حوزه علميه قم به لحاظ جايگاه رفيع آن كه بار سنگين هدايت مسلمانان و صيانت آنان از انحرافات و شبهات را بر دوش مي كشد، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
انقلاب اسلامي ظرفيت عظيمي را فراروي مكتب حيات بخش تشيّع باز كرد و زمينه را براي ورود به عرصه دانش و فرهنگ در سطح جهاني فراهم ساخت.
بديهي است نگاه فراگير و فراملّي به نيازهاي بشري، اقتضائات و الزامات خاصّ دارد كه حوزويان بايد به آن توجّه كنند و رهنمودهاي رهبري را به صورت دقيق اجرايي نمايند.
حال و هواي علمي حوزه هاي علميه بعد از سفر رهبري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به طور قطع سفر رهبري به دليل نگاه وسيع و عميق ايشان به نيازهاي بين المللي حوزه، تأثير بسزايي در بين مراكز وابسته به حوزه، به ويژه دفتر تبليغات اسلامي، اساتيد و محقّقان به بار آورده و اقدامات شايسته اي انجام داده اند. امّا ساماندهي حركت هاي تحوّل آفرين از سوي حوزه نيازمند برنامه ريزي و هدايت كارشناسانه است تا تحوّل و عصري شدن و عصري ماندن، به صورت قاعده و ضابطه مند در حوزه نهادينه گردد و از حالت مقطعي و استثنائي خارج شود.
البته نمي توان يك شبه به مقصود نائل شد ولي لازم است كه با دقّت و در عين حال با سرعت پيگير تحقّق بود.
از جمله مطالبات رهبري در سفر به قم تحول حوزه بود آيا اين مطالبه تحقق پيدا كرده است و راهكارهاي شما براي تحقق مطالبات رهبري از حوزه هاي علميه ودفتر تبليغات اسلامي چيست؟
از جمله مطالبات مقام معظّم رهبري، تحوّل در حوزه بود، ايشان ضمن بيان معناي تحوّل، خواستار حضور فعّال حوزه در فضاي علمي جامعه شدند.
به نظر اينجانب بايد كميته ويژه اي كه از سوي شوراي عالي حوزه تشكيل شده است دو موضوع را به صورت جدّي در مورد تحول و گستره حضور علمي حوزه پيگيري و بررسي كند و نتايج ملموس آن را به حوزويان گزارش كرده و پايه برنامه‌ريزي‌هاي بعدي قرار دهد.
يكي از موضوعات اين است كه بررسي شود حوزه در جهت تحقّق خواسته مقام معظم رهبري – مد ظله العالي- كه خواسته حقيقي و ضروري حوزويان براي حفظ حوزه و بروز نمودن آن است، چه اقداماتي انجام داده است؟ و موضوع ديگر اين است كه بررسي شود چه ميزان از اين اقدامات راهبردي و اصولي و چه ميزان اقدامات تبليغي و ترويجي بوده است؟
اين كميته بايد برخوردار از هيات هاي فرهيخته كارشناسي باشد تا نسبت به خواست و مطالبه ايشان سياست گذاري نموده و آنها را به برنامه عملي تبديل نمايد.
در چنين فضايي است كه سهم هر يك از تشكّل ها و افراد آشكار شده و اقدامات شايسته تري صورت خواهد گرفت.
ممنون از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.


 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار
تعداد بازديد اين صفحه: 2343
   

 

 

 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

مهر حوزه
مجری سایت : شرکت سیگما