اراده جدي دفتر تبليغات اسلامي براي تحقق مطالبات مقام معظم رهبري
در گفت وگو با مدير كل حوزه رياست دفتر تبليغات اسلامي تاكيد شد؛
مدير كل حوزه رياست دفتر تبليغات اسلامي با ارائه گزارشي از فعاليت صورت گرفته در دفتر تبليغات اسلامي در جهت تحقق مطالبات مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) بر اراده جدي دفتر تبليغات اسلامي براي تحقق اين مطالبات تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل دفتر تبليغات اسلامي، حجت الاسلام و المسلمين روستا آزاد با بيان اينكه بسياري از مطالبات مقام معظم رهبري نيازمند برنامه ريزي و فرهنگ سازي است، گفت: در واقع فرهنگ سازي و اينكه حوزه بايد نيازهاي خود را در خصوص جامعه اعم از جامعه دروني و جامعه خارج از كشور معطوف سازد از محورهاي اصلي مطالبات مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)  است.
وي افزود: بعضي از مطالبات رهبري در سفر به قم تاكيدي بر مطالبات قبلي ايشان بود كه اين تاكيد لزوم پيگيري و تحقق را مي رساند و در حوزه هاي علميه خواهران و برادران و شوراي عالي اقداماتي در اين خصوص انجام گرفته و كميسيون ها و جلساتي در اين خصوص تشكيل و مطالبات رهبري استخراج و تعريف مسووليت در اين راستا صورت گرفته و براساس اين مطالبات تفكيك وظايف انجام گرديده و ابلاغ هاي هم لازم صورت گرفته است.
مدير كل حوزه رياست دفتر تبليغات اسلامي ادامه داد: دفتر تبليغات اسلامي از جمله نهادهاي وابسته به دفتر رهبري است و دفتر قبل از سفر مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)  هم به عنوان يكي از مجموعه نهادهاي وابسته به دفتر ايشان و همچنين در بعضي از عرصه ها به طور كلي مورد خطاب رهبري بوده و با مطالباتي از دفتر توسط مقام معظم رهبري روبرو بوده است.
وي با بيان اينكه مطالبات رهبري از دفتر را مي توان به دو نوع مستقيم يعني آنچه در احكام به روساي دفتر بر آن تاكيد شده و بعضا در ديدار مسوولين دفتر با رهبري بيان شده و ديگري مطالباتي كه رهبري از عموم حوزه دارند و دفتر به عنوان يكي از نهادهاي حوزوي مورد خطاب قرار مي گيرد تقسيم كرد خاطرنشان كرد: مطالبات در دفتر به 3 دسته تبليغ، آموزش و پژوهش تقسيم مي شود.
حجت الاسلام و المسلمين روستاآزاد تصريح كرد: در عرصه تبليغ فعاليت هايي صورت گرفته كه معطوف به مطالبات رهبري بوده و اولين مورد آن طرح اعزام بشيران جوان مي باشد كه با توجه به  فرمايشات رهبري در خصوص استفاده از همه ظرفيت هاي تبليغي حوزه اين امر صورت پذيرفته است.
مدير كل حوزه رياست دفتر تبليغات اسلامي ادامه داد: با وجود اينكه زمان زيادي از اين طرح نمي گذرد حدود 5 هزار پرونده در اين خصوص تشكيل شده و اعزام در اين راستا صورت گرفته و اين افراد با تبليغ چهره به چهره در ميان خانواده و دوستان و آشنايان به فعاليت مي پردازند كه اين مهم  يكي از ظرفيت هاي تبليغي حوزه بود كه توجه چنداني به آن صورت نمي گرفته و با عنايت مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) و طرح حجت الاسلام و المسلمين قرائتي به نتيجه رسيد.
وي خاطرنشان كرد: بحث ديگر در راستاي مطالبات رهبري بحث گروه هاي تبليغي مي باشد كه از اقدامات  دفتر در راستاي تحقق مطالبات رهبري است  و اين طرح يكي ديگر از مصاديق توجه به ظرفيت هاي مغفول در تبليغ است و استفاده از اين ظرفيت مغفول مورد تاكيد مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) مي باشد ..
حجت الاسلام و المسلمين روستا آزاد بيان داشت: در اين طرح مبلغان به صورت گروهي به محيط هاي اجتماعي مي روند و جلسه هايي را برگزار و به تبليغ، ترويج و توسعه دين مي پردازند كه در اين راستا 40 گروه در استان هاي مختلف كشور در حال فعاليت هستند.
وي اظهار داشت: از موضوعات بعدي كه بعد از تاكيدات مقام معظم رهبري اتفاق افتاد بحث مبارزه با فرق انحرافي و كليساهاي خانگي كه مورد تاكيد ويژه ايشان بود را مي توان برشمرد كه آموزش مناطق خاص توسط دفتر تبليغات اسلامي در همين راستا طرح ريزي شد و براي محيط هاي خاص كشور دوره هاي كارگاهي مربوط به همان منطقه مد نظر قرار گرفت.
مدير كل حوزه رياست دفتر تبليغات اسلامي تصريح كرد: در اين دوره ها موضوعات متناسب با هر منطقه ازجمله بهائيت، وهابيت، مسيحيت و ... مشخص مي شود و  در همين راستا دوره هايي تحت عنوان مرزباني از مكتب اهلبيت(ع) برگزار مي شود كه تاكنون درخواست هاي زيادي از نمايندگان ولي فقيه استان ها براي برگزاري دوره هاي مرزباني از مكتب اهلبيت(ع) در آن استان ها صورت گرفته و مورد تقدير قرار گرفته است.
وي اضافه كرد: موضوع ديگري كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)  مي باشد استفاده از ظرفيت هنري حوزه است كه شوراي عالي هنر با رياست حجت الاسلام و المسلمين واعظي در همين راستا تشكيل و سياستگذاري شد و فعاليت هاي هنري دفتر تبليغات اسلامي و فعاليت مركز هنري دفتر تبليغات اسلامي مجدداً احيا شد.
حجت الاسلام و المسلمين روستاآزاد گفت: بحث تاسيس مركز تربيت مبلغ يكي ديگر از همين اقدامات بود كه براساس مطالبات رهبري در خصوص تربيت نيروي مبلغ متخصص براي خارج از كشور اين اقدام توسط دفتر تبليغات اسلامي صورت گرفت.
مدير كل حوزه رياست دفتر تبليغات اسلامي بيان داشت: در خصوص آموزش هاي كاربردي دفترتبليغات اسلامي بايد گفت كه آموزش هاي كاربردي فقط اختصاص به قم ندارد و در تمام استان ها استفاده مي شود و موضوع ديگر در خصوص فعاليت هاي موسسه آموزش عالي امام رضا(ع) است كه همانطور كه مقام معظم رهبري اشاره دارند رشته هاي مورد نياز در اين خصوص راه اندازي و نيروهاي مورد نياز براي نظام در اين رشته ها از دورن حوزه ترييت خواهند شد.
وي اضافه كرد: اين رشته ها، رشته هاي مورد نيازي است كه در مجموعه هاي حوزه نيست و از جمله آن ها مي توان به فقه سياسي و دانش اجتماعي مسلمين اشاره كرد كه در حال حاضر دانش پژوهان طلبه در حال تحصيل در اين رشته ها هستند.
حجت الاسلام و المسلمين روستا آزاد بيان داشت: رشته راهنمايي و مشاوره و حكمت و عرفان بخش ديگري از مطالباتي است كه مدنظر رهبري بوده و در سفر اخير ايشان برآن تاكيد شده و براي تقويت حوزه هاي علميه خواهران هم مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)  تاكيد دارند كه عالمان، پژوهشگران فقيه در حوزه علميه خواهران تربيت شوند و بر همين اساس اگرچه در دفتر از ساليان قبل مدرسه معصوميه وجود داشت اما در طرح جديد در سال هاي اخير سطح 3 در آن راه اندازي گرديد و باتوجه به تاكيدات مقام معظم رهبري گرايش هاي مورد نيازهمچون تفسير، فقه و اصول، فلسفه و كلام و مطالعات اسلامي زنان در اين خصوص راه اندازي شد.
وي با بيان اينكه بُعد آموزش داراي دو قسمت حوزوي و دانشگاهي است گفت: با همين رويكرد بود كه رشته  سياستگذاري فرهنگي با همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين بخش راه اندازي شد و در همين راستا يك دوره دانشجو در سطح دكترا و ارشد مجوزگرفته و اقدام به پذيرش دانشجو كرد و در رشته دكتراي مديريت فرهنگي هم دانشجو جذب گرديد.
مدير كل حوزه رباست دفتر تبليغات اسلامي با اشاره به اهميت بحث پژوهش در ديدگاه مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)  گفت: از فعاليت هاي صورت گرفته در اين خصوص كرسي هاي آزاد انديشي است كه معاونت پژوهشي دفتر 37 كرسي نظريه پردازي را در همين خصوص برگزار كرده است.
 وي افزود: در كرسي هاي آزادانديشي يك نفر به عنوان نظريه پرداز، يك نفر به عنوان ناقد و يك نفر يا تعدادي از افراد هم به عنوان داور شركت مي كردند كه با استقبال خوب حوزويان روبه رو بوده و موضوعات آن هم موضوعاتي بود كه به حوزه پژوهش بر مي گشت.
 حجت الاسلام و المسلمين روستاآزاد بيان داشت: از موضوعات مورد تاكيدي رهبر معظم انقلاب موضوع مهم تدوين علوم انساني اسلامي است و دفتر با ظرفيت بالاو دارا بودن 4 پژوهشكده و قريب به 100 نفر اعضاي هيات علمي اين موضوع را مدنظر داشته و در 4 سال اخير با تعريف كلان پروژه هاي بزرگي چون انديشه سياسي، علماي شيعه، انديشه نامه متكلمان مسلمان، نفس وبدن، اصطلاح نامه علوم اسلامي و پروژه هاي ازاين دست در جهت تحقق اين موضوع تلاش كرده است.
وي خاطرنشان كرد: از موضوعات تاكيدي ديگر رهبرمعظم انقلاب تدوين الگوي ايراني اسلامي پيشرفت است كه با توجه به انتصاب رياست محترم دفتر، حجت الاسلام و المسلمين دكتر واعظي در شوراي عالي مركز الگوي اسلامي  ايراني پيشرفت، كارگروهي از اعضاي هيات علمي دفتر تشكيل و طرح هايي براي آنجا ارسال گرديد.
مديركل حوزه رياست دفتر تبليغات اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ارائه گزارش فوق به اين معنا نيست كه مطالبات رهبري كامل اجرا شده است، بيان داشت: برخي از مطالبات مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)  از جمله مطالبات پايه اي است و نياز به فرصت و زمان بيشتري دارد.
 وي خاطرنشان كرد: علي رغم اين فعاليت ها تحقق كامل منويات و مطالبات مقام معظم رهبري فاصله داريم چرا كه اين مطالبات ناشي از نيازهاست و روز به روز به توقعات و نيازها از حوزه علميه رو به افزايش و گسترش است.
حجت الاسلام و المسلمين روستا آزاد بيان داشت: دفتر به عنوان مجموعه وابسته به دفتر رهبري در تدوين برنامه 5 ساله اخير خود كه هنوز نهايي نشده يكي از منابع اصلي را مطالبات رهبري قرار داده است كه منتظر تصويب اين برنامه 5 ساله توسط هيات امناي محترم دفتر هستيم.
وي خاطرنشان كرد: براي تدوين اين برنامه 5 ساله همه مطالبات رهبري از دفترتبليغات اسلامي و حوزه علميه استخراج شده و در ماموريت هاي كلان دفتر اين مطالبات آورده شده و مسائل مورد نياز جامعه مورد استخراج و در آن تدوين گرديده است كه به اميد خداوند بتوانيم در اين مسير گام هاي خوبي را برداريم.

 


 
امتیاز دهی
 
 

آرشيو اخبار
تعداد بازديد اين صفحه: 2179
   

 

 

 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

مهر حوزه
مجری سایت : شرکت سیگما